Contractsvormen

Contractsvormen

Flexibiliteit: Inlenen of Detacheren

Er zijn diverse redenen om een deel van uw work force flexibel te houden, zodat er geanticipeerd kan worden op veranderende bedrijfssituaties, personele kwesties en/of marktomstandigheden:
  • veranderde economische vooruitzichten;
  • fluctuaties in het werkaanbod;
  • tijdelijk vacante posities (bijv. ziekte, zorg- of zwangerschapsverlof);
  • geschiktheid kandidaten.
Om onzekerheden het hoofd te bieden en om maximaal flexibel te zijn, kunt u bij
ASP Diensten BV medewerkers inlenen (tot 78 weken) of gedetacheerd krijgen.
ASP Diensten BV beschikt over een eigen wagenpark. Ook dit verhoogt de flexibiliteit, want onafhankelijk van werktijden en (openbaar) vervoer kunnen onze medewerkers op elk uur van de dag en overal in Nederland hun werkzaamheden op tijd aanvangen.
Projectbasis
Naast het uitzenden van medewerkers, biedt ASP Diensten BV ook al jaren de mogelijkheid om projecten aan te nemen. In zo’n geval wordt een prestatievergoeding overeengekomen. Hiervoor verzorgt ASP Diensten BV de projectbegeleiding en personeelsplanning. U weet als opdrachtgever vooraf exact waar u aan toe bent en kunt zich op andere activiteiten concentreren. Het biedt u de volgende voordelen:
  • vooraf bekende kosten, u heeft een vaste stuk-, prestatie- of projectprijs;
  • minimale aandacht van uw management.
Dit concept heeft ASP Diensten BV al vaak toegepast in de agrarische, industriële en schoonmaaksector.
EU-medewerkers
De markt voor goede uitzendkrachten blijft in Nederland onverminderd krap. Dit heeft ertoe geleid dat ASP Diensten BV naast Nederlandse medewerkers, ook arbeidskrachten is gaan werven uit vooral de nieuwe EU-lidstaten.
Deze arbeidskrachten, die meestal tijdelijk naar Nederland komen, willen vooral veel werken om zo snel en zo veel mogelijk inkomsten te verdienen voor thuis. Zij onderscheiden zich door:
  • maximale inzetbaarheid, flexibiliteit en motivatie;
  • laag ziekteverzuim en hoge productiviteit.
Risicoreductie
Door de inzet van uitzendkrachten houdt u flexibiliteit in het personeelsbestand en beperkt u het kostenrisico voor uw organisatie. U kunt te allen tijde anticiperen op veranderende omstandigheden.
Bij het aannemen van medewerkers van buitenlandse origine ontbreekt het een organisatie meestal aan deskundigheid om de legaliteit hiervan te beoordelen.
ASP Diensten BV heeft die expertise wel en vrijwaart u van alle aansprakelijkheid hiervan.
Uw organisatie loopt zo geen risico.
ASP Diensten BV neemt u alle werkgeversverplichtingen uit handen en zorgt voor correcte afdracht van alle verschuldigde premies en belastingen. Een deel van uw betalingen loopt daartoe via een zogenaamde G-rekening.
Daarnaast is ASP Diensten BV in het bezit van het VCU-certificaat (Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus).
ASP Diensten BV
Werkgeverschap brengt veel administratieve werkzaamheden met zich mee. Niet alle organisaties hebben de tijd, expertise of capaciteit om dit adequaat te verzorgen.
ASP Diensten BV Payroll Services biedt in deze gevallen uitkomst.
ASP Diensten BV neemt het contractbeheer, de administratie en de verloning van uw personeel over. Ideaal voor uw organisatie, als u medewerkers in dienst heeft. U kunt zich blijven focussen op uw core business.